Fyzioterapie, regenrační a rekondiční služby

Kdo jsem

Jmenuji se Monika Grešáková, vystudovala jsem bakalářský obor fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a magisterské studium andragogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. V rámci postgraduálního studia mechanické terapie pohybového aparátu jsem složila mezinárodní akreditační zkoušku McKenzie Institutu International (titul Cert. MDT) a i nadále jsem členkou McKenzie Institutu ČR, kde se pravidelně účastním seminářů v rámci celoživotního vzdělávání.

monika-gresakova

Zkušenosti

V ambulantní praxi fyzioterapie se pohybuji od roku 2010 a mohu Vám nabídnout odbornou fyzioterapeutickou péči u akutních i chronických vertebrogeních obtíží, poúrazových i jiných bolestivých stavů pohybového aparátu. V terapii mne nejvíce ovlivňuje metoda MDT (Mechanické Diagnostiky a Terapie) známé též jako metoda McKenzie. Své terapie mohu nabídnout také v angličtině a italštině.

Moje filozofie

Mým cílem je, vysvětlit klientovi daný problém tak, aby mu porozuměl a motivovat ho k aktivnímu přístupu k terapii. Vše se snažím přizpůsobit jeho zájmům či potřebám a přimět ho ke spolupráci, která je k úspěšné terapii nezbytná.

Absolvované odborné kurzy

 • složení McKenzie zkoušky - získání titulu odborníka metody - cert. MDT
 • Stabilizace lopatky
 • McKenzie metoda - Mechanická diagnostika a terapie bederní páteře
 • McKenzie metoda - Mechanická diagnostika a terapie krční a hrudní páteře
 • McKenzie metoda - Mechanická diagnostika a terapie bederní páteře a dolní končetiny
 • McKenzie metoda - Mechanická diagnostika a terapie krční a hrudní páteře a horní končetiny, manuální techniky při MDT
 • Dynamická Neuromuskulární Stabilizace - DNS A, B, C, D
 • Kineziotaping
 • Taping

Další prováděné techniky

 • Měkké techniky tkání (MTT)
 • Mobilizace (MOB)
 • Postizometrická relaxace (PIR)
 • Proprioceptivní neuromuskulárn? facilitace (PNF)
 • Senzomotorika, cvičení na balančních plochách
 • Sportovní a rekondiční masáž
 • Ruční trakce
 • Bruger koncept
 • Cvičení na velkém míči
 • Cvičení v těhotenství
 • Vojtova metoda