Fyzioterapie, regenrační a rekondiční služby

Kdo jsem

Jmenuji se Zuzana Plas, vystudovala jsem bakalářský a magisterský obor Fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Nabízím odbornou fyzioterapeutickou péči pro klienty s akutními i chronickými problémy v oblasti pohybového aparátu a služby v oblasti regenerace a rekondice. Své služby mohu nabídnout v českém a anglickém jazyce.

Zkušenosti

Pracovala jsem na Poliklinice Prosek na oddělen? ambulantní rehabilitace, kde jsem mimo jiné nasbírala cenné zkušenosti s metodou McKenzie. Poté jsem přešla na ambulantní rehabilitaci společnosti Keltia Med, zde jsem se seznámila s novými fyzioterapeutickými postupy. Z tohoto pracoviště jsem přešla na pracoviště privátní kliniky Barna Medical, které se zaměřuje na sportovce a na léčbu sportovních úrazů a problémů. Jsem velmi ráda, že jsem na této klinice měla možnost pracovat a seznámila se s moderními přístupy u zranění svalů a svalových úponů a dalších problémů v oblasti pohybového aparátu.

zuzka

Absolvované odborné kurzy

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojšíšové - mobilizace sternokostálního skloubení, cvičení pro funk?ční ženskou sterilitu
 • DNS sport I., II., III.
 • Manuální lymfodrenáž
 • Myofasciální interace, úvod do umění rolfingu
 • Jógové pozice ve fyzioterapii
 • Spirální kineziologie
 • Komplexní terapie pletence ramenního
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalové inhibice
 • Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence
 • Základy reflexní terapie plosky nohy
 • Kurz obličejové jógy
 • Manuální facelifting
 • Kinesiotaping
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže

Moje filozofie

Při své práci kladu důraz na individuální přístup ke každému klientovi. Nabízím kvalitní péči s využitím moderních fyzioterapeutických metod a technik. Na základě vzájemného rozhovoru a vstupního vyšetření stanovím následný postup při terapii. Na prvním místě je spokojenost klienta.