Fyzioterapie, regenrační a rekondiční služby

Sedavé zaměstnání jako diagnóza

Velká část populace většinu času v práci prosedí. Sedavé zaměstnání má negativní důsledky na pohybový aparát, ale i na vnitřní orgány a celkové zdraví člověka. Proto je důležité upravit pracovní prostředí tak, aby vaše tělo trpělo co nejméně, a sedavou zátěž vhodně kompenzovat.

Nejčastější problémy ze špatného sedu

Asi málo kdo může říct, že sedí v práci 8 hodin narovnaný. Typické je nahrbení v oblasti hrudní a bederní páteře, vysunutí hlavy a ramen dopředu a sed téměř na spodní časti bederní páteře. Tento špatný stereotyp sedu způsobuje blokády žeber a hrudní páteře, přetížení svalů v oblasti krku a ramen. To může mít za následek časté bolesti hlavy, bolesti u lopatek, napětí svalů a bolesti v oblasti ramen, krční, hrudní a bederní páteře. Práce na počítači má často za následek přetížení svalů předloktí, které se projevuje bolestí nebo tlakem v oblasti předloktí, bolestí loketního kloubu nebo třeba brněním prstů, tyto obtíže můžou vést až k diagnóze tzv. tenisového lokte nebo syndromu karpálního tunelu. Dlouhý sed zhoršuje funkci lymfatického systému a může dojít k otoku dolních končetin.

Jak správně v práci sedět

Začneme správným nastavením výšky židle a stolu. Výška židle by měla být taková, abyste měli kyčelní klouby o něco výš než klouby kolenní, ale aby chodidla byla volně položena celou plochou na podlaze. Úhel v kolenním kloubu by měl být  přibližně 100°. Výška stolu by měla být nastavena tak, abyste si mohli volně položit předloktí na stůl a předloktí s paží svíralo ideálně 90°.

Nyní přejdeme k samotnému sedu. Zadek by měl být při sedu na židli co nejvíce vzadu, tak aby se záda opírala o opěrku. Hlavní váha by měla být na sedacích kostech, nikoliv na kostrči nebo dokonce spodní části zad. Mělo by být udržováno přirozené prohnutí v bederní páteři. Ideální pomůckou jsou bederní opěrky, které pomáhají toto přirozené prohnutí v bederní páteři udržet, a pro tělo to pak není nijak fyzicky náročné. Doporučuji bederní opěrky McKenzie, které byly vyvinuty přesně pro tyto potřeby. Zatížení páteře ovlivňuje i pozice dolních končetin, která se odvíjí především od nastavení správné výšky židle. Kotníky by měly být lehce před kolenními klouby. Není vhodné zasouvat nohy pod židli, křížit je nebo si dávat nohu přes nohu. S hrudní a krční páteří má pak souvislost postavení horních končetin a hlavy. Předloktí by měla být volně položena na stole, v loketním kloubu by měl být přibližně pravý úhel, ramena a hlava by neměly být vysunuty dopředu.

Jak sedavou zátěž kompenzovat

Neseďte několik hodin v kuse! Je dobré se aspoň každých 60 minut postavit, uvolnit záda, ramena a ruce, ideálně ujít pár kroků. Existují cviky, které nezaberou hodně času a jejich pravidelné cvičení vám pomůže kompenzovat zátěž při sedu a snížit bolesti zad. Začněte třeba jen kroužky v ramenou, zasouváním hlavy dozadu a záklony v bederní páteři ve stoji. Pokud byste chtěli o tom, jak správně kompenzovat sedavé zaměstnání, vědět více nebo již trpíte některým z výše uvedených symptomů, neváhejte nás kontaktovat.