Fyzioterapie, regenerační a rekondiční služby

Fyzioterapie je obor zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Při své práci klademe důraz na individuální přístup ke klientovi. Při první terapii je provedeno vstupní kineziologické vyšetření, na jehož základě je pak stanovena následná terapie. Při terapii využíváme různé fyzioterapeutické techniky a metody, aby bylo docíleno maximálního efektu. Snažíme se o to, aby byla odstraněna prvotní příčina daných problémů, ne jen symptomy, tak aby se klientovi obtíže nevracely. Našim cílem je, aby klienti ode mě odcházeli spokojení, dobře naladění a bez obtíží.
Na fyzioterapii nemusíte přijít jen s akutními problémy, ale také s chronickými problémy nebo jen preventivně, dopřát si příjemnou péči a dozvědět se něco o svém těle.


fyzio03

fyzio01

fyzio02

Indikace k fyzioterapii

 • Bolesti zad a páteře
 • Blokády žeber a páteře
 • Přetížení, natažení nebo natržení svalů
 • Bolestivé úpony, entezopatie (tenisový loket,..), SY karpálního tunelu
 • Poúrazové stavy
 • Výhřez ploténky
 • Vadné držení těla
 • Svalové dysbalance
 • Bolesti hlavy, tinitus
 • Bolesti kloubů
 • Plochonoží
 • Ženská sterilita

Používané metody

 • Techniky měkkých tkání
 • Mobilizační a manipulační techniky
 • Senzomotorická stimulace
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Aktivace hlubokého stabilizačního systému
 • Terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Metoda dle Ludmily Mojžíšové
 • Kineziotaping
 • Metoda McKenzie
 • Škola zad