Fyzioterapie, regenrační a rekondiční služby
  1. Rezervace na terapie / služby (viz www.fyziokom.cz/sluzby/) můžee být provedena přes rezervační systém na webových stránkách www.fyziokom.cz nebo telefonicky nebo ústně během předchozí terapie.
  2. Klient je osoba využívající rezervační systém či osoba, která je objednaná na terapii / služby v NZZ Fyziokom. Poskytovatel / provozovatel je fyzioterapeutka Mgr. Zuzana Plas. Při rezervaci přes rezervační systém, telefonicky či ústně je klient povinen při první registraci do systému poskytnout následující povinné údaje: jméno a příjmení, e-mail.
  3. Rezervaci je možno zrušit či upravit a to přes rezervační systém na webových stránkách www.fyziokom.cz nebo telefonicky nebo ústně, a to minimální 12 hodin předem. Pokud je rezervace na terapii / služby zrušena méně než 24 hodin před smluveným datem a hodinou nebo se klient na objednanou terapii nedostaví, je klientovi účtován storno poplatek 50% z částky terapie / služby, kterou je klient povinen uhradit.
  4. Finanční úhrada služeb / terapie / rehabilitačních pomůcek / storno poplatků je možné na základě vystavené faktury převodem na bankovní účet poskytovatele, hotovou či kartou v NZZ Fyziokom.
  5. Poskytovatel / provozovatel je oprávněn rezervaci na terapii / služby klientovi zrušit, a to v případě technických či zdravotních problémů. Zrušení rezervace je poskytovatel povinen dát klientovi na vědomí s co největším časovým předstihem.

Mgr. Zuzana Plas, NZZ Fyziokom